BMW MINI Rolls-Royce

Orga din Criț a răsunat din nou la evenimentul de inaugurare a bisericii evanghelice fortificate din localitatea cu peste 700 de ani de istorie

30.07.2013

 

Duminică, 28 iulie 2013, a avut loc în prezența a peste 500 de invitați, inaugurarea orgii baroce și a bisericii evanghelice fortificate din localitatea Criţ, judetul Braşov, eveniment încadrat în seria de activităţi intitulate Săptămâna culturală „Țara ovăzului“ 2013.

 

Biserica fortificată din Criţ este atestată documentar de la 1270 şi este una dintre cele mai vechi din judeţul Braşov. Pe lângă semnificaţia istorică şi spirituală, evenimentul de inaugurare readuce Biserica Fortificată a satului în circuitul turistic al zonei. La iniţiativa şi sub coordonarea Fundaţ¬iei „Michael Schmidt”, orga bisericii veche de 200 ani, a fost supusă unui proces laborios de restaurare. Lăcaşul de cult a fost renovat în totalitate, având sprijinul Biroului de Coordonare al Bisericii Fortificate din cadrul Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A.

 

La festivităţi au participat diplomați, reprezentanţi ai guvernului și autorităţilor locale, reprezentanți ai asociaților cușturale ale sașilor din România și Germania, personalităţi ale vieţii culturale, precum şi invitaţi ai organizatorilor, printre care: Klaus Johannis – Primarul Sibiului, Senatorul Mircea Geoană, Deputatul Bogdan Niculescu Duvăz, Președintele Forumului Democrat al Germanilor Juergen Paul Porr și Episcopul Reinhard Guib.

 

Programul evenimentului a inclus sfinţirea bisericii, oficiată de către Episcopul Bisericii Evanghelice C.A. dl. Reinhard Guib, alături de dl. Siegmar Schmidt - Preotul Bisericii Evanghelice din Criţ și un eveniment laic în cadrul căruia au vorbit despre importanţa acestui proiect doi dintre iniţiatorii săi: dl. Michael Schmidt, Preşedintele Fundaţiei „Michael Schmidt” şi muzicianul german Peter Maffay, fondator al Fundaţiei „Tabaluga”. Alte surprize oferite vizitatorilor au fost concertul de orgă susținut de Ursula Philippi, concertul fanfarei din Țara Bârsei, târgul tradițional al producătorilor locali și dansurile populare.


Dl. Michael Schmidt a declarat, pentru cei prezenţi la eveniment : „ Din momentul întoarcerii mele în România, în 1990, am încercat să sprijin comunitatea din care provin, să contribui la păstrarea moștenirii culturale a celor 800 de ani de existență a sașilor pe aceste meleaguri. Proiectul inițiat în anul 2011 - restaurarea orgii din biserica fortificată din Criț, este cel mai important pentru mine, din cele desfășurate pînă acum. Începând de astăzi, sunetele minunate ale orgii, pe care mi le amintesc din copilărie, pot fi din nou auzite de sătenii din Criț, precum și de vizitatorii bisericii.”

 

Săptămâna „Țara ovăzului“

 

Comunitățile în care se desfășoară evenimentele din cadrul Săptămânii Țara Ovăzului 2013, în perioada 27.07 – 04.08, sunt Criț, Bunești, Viscri, Meșendorf, Roadeș și Rupea, sub înaltul patronaj al doamnei Dr. h. c. Susanne Kastner, Membru în Parlamentul German, Preşedinte al Grupului Parlamentar Germano-Roman din Parlamentul German, Preşedinte al Organizaţiei Rumänien Soforthilfe e.V.

 

Regiunea în care se află comunităţile implicate în aceste evenimente culturale, a fost denumită „Ţara Ovăzului“ deoarece, în această zonă cu climat mai aspru, localnicii au cultivat cu precădere ovăzul.

 

Organizatorii săptămânii culturale sunt asociaţii stabilite cu precădere în Ţara Ovăzului, care oferă vizitatorilor numeroase activități precum programe de vizitare a satelor și a cetăților din regiune, parada de costume populare săsești, concerte și mese cu preparate tradiționale.

 

Scopul acestui eveniment este readucerea în atenţia publicului larg a patrimoniului cultural, a obiceiurilor şi vechilor meşteşuguri din zonă. Inițiativa organizării acestor manifestări aparține Fundațiilor „Michael Schmidt” ce aparține fondatorului Grupului Automobile Bavaria și „Tabaluga” – fundație condusă de muzicianul german de origine română, Peter Maffay.

 

Festivitățile se bucură de sprijinul Primăriilor Criț și Buneşti, Mihai Eminescu Trust, Asociaţiei Etnicilor Germani din Meschendorf și Oficiului Parohial Evanghelic.


Restaurarea bisericii și a orgii.
Degradarea fortificaţiei a început în secolul XX. În 1908 s-a deschis, cu ocazia primelor reparații ale bisericii, o poartă largă lângă turnul din vest.


Astazi, din sistemul de fortificaţii din sec. XV se mai păstrează zidul de incintă şi patru turnuri. Turnul din sud, de deasupra vechii intrări, s-a surpat în 1925, fragmente din pereţii laterali şi intrările acum zidite, cuprinse în curtină, indicând locul unde s-a aflat. Intrarea de la parter se înalţă doar cu 60 cm deasupra solului, într-atât s-a ridicat pământul în incintă, desigur în urma demolărilor.


Turnul din nord-est s-a surpat şi el trei decenii mai târziu, în 1955, dar a fost reclădit în 1957 cu două nivele, purtând un acoperiş în piramidă.

 

În ultimii 5 ani au fost depuse eforturi conjugate ale unor instituții, persoane și fundații, în vederea restaurării și reintegrării în patrimoniul istoric și cultural a bisericii fortificate și a orgii din această biserică.

 

Lucrările de restaurare ale bisericii începute în anul 2011 au fost coordonate de Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, prin Episcopul Richard Guib și au fost incluse în cadrul proiectului „Tezaure Fortificate Redescoperite – Dezvoltare Durabilă a Regiunii Centru prin punerea în valoare a potenţialului turistic al reţelei de biserici fortificate săseşti din Transilvania”, dispunând de finanţare europeană şi de cofinanţare a statului român.

 

Prima mențiune documentară a unei orgi în Criț datează din 1699, când este notată prezența unui constructor de orgi în sat. În 1699 este menționat și un organist.

 

Actuala orgă cu 1450 tuburi, construită de maestrul Johann Thois la începutul secolului XIX, a fost supusă unor reparații în 1908 de către firma Einschenk din Brașov.

 

În ultimii ani starea orgii nu mai permitea utilizarea acesteia la parametri normali. Pentru a atrage atenția asupra nevoii de restaurare, muzicieni locali au inițiat evenimente în biserica din Criț, ca de exemplu concertul Laudate din anul 2009.

 

La inițiativa Fundației Michael Schmidt s-a demarat în anul 2011 restaurarea acestei orgi istorice, având sprijinul activ al Asociatiei Saşilori plecaţi din Criț în Germania (HOG Deutsch-Kreuz) prin domnii Johann Hellwig și dl. Michael Folberth, a Districtului Bisericesc Evanghelic al Ţării Bârsei – Brașov prin dl. Protopop Christian Plajer și Preotul Siegmar Schmidt, precum și a unor personalități din regiune, dintre care menționăm domnii Prof. Steffen Markus Schlandt –Muzician Expert organist , dl. Dipl. Ing. Karl Hellwig - Membru al Consistoriului Superior. De asemenea, multe persoane au ales sa facă donații, preluând patronajul tuburilor orgii. Operațiunile de restaurare au fost efectuate de către experții Barbara Dutli si Ferdinand Stemmer din Elvetia.

 

O altă inițiativă a Fundației Michael Schmidt pentru a readuce în atenția publicului larg moștenirea culturală a sașilor din Transilvania o reprezintă finanțarea unui film denumit „Orgile din Transilvania” realizat în anul 2012, disponibil pe DVD și difuzat de televiziuni din România și Germania.

 

Istoria localității Criț și a bisericii fortificate.
O cruce ridicată pe un promontoriu, vizibilă de la distanţă din cele trei comune învecinate, a dat numele german al locului: Kreuz. Sașii din zonă au închinat crucii o biserică din piatră în jurul căreia au apărut primele case ale localităţii Kreuz, prima atestare documentară fiind datată în 1270.


Din două documente, datate 1270 şi 1272, aflăm că regele Ştefan al Ungariei, după legea secuilor, confirmă lui Laurentius - fiul lui Hylyees şi fiului acestuia, posesia pământurilor de lângă Szederges (Moreni), cu biserica închinată Sf. Maria şi Scentkerest, cu biserica din piatră închinată sf. Cruci, din împrejurimile Tileagdului (alias Odorhei). Secuilor li se recomandă să-i primească pe Laurentius şi pe urmaşii săi în comunitatea lor, cele două sate menţionate nemaiaparţinând jurisdicţiei şi puterii exercitate de voievodul Transilvaniei. Aşadar, la început, Criţ a fost proprietate nobiliară.


Din 1322 satul Criț a aparţinut Abaţiei Cârţa.


In 1474 Abația Cârța este desființată la ordinul Regelui Matei Corvin, satul Criț fiind trecut sub administrarea Prepoziturii Sibiului.


In 1590, la ordinul Principelui Sigismud Bathori, posesiunile abatiei Cârța, inclusiv satul Criț, trec în administrarea fratelui său.


Secolul XVII este marcat de ciumă, atacuri armate și procese de vrăjitorie judecate de tribunalul celor trei sate Criț, Cloaşterf si Meșendorf.


Începând cu 1863, printr-o hotărâre a Cancelariei Transilvaniei, cele trei sate au fost cedate scaunului Sighişoarei.

 

Biserica fortificată.
Fortificarea bisericii evanghelice din Criț începe în sec. XV, odată cu ridicarea celor cinci turnuri și a zidurilor ce înconjoară biserica într-un oval neregulat, adaptându-se formei terenului, ceea ce explică înălţimea lor inegală, între 6 şi 8 m. Partea superioară a zidurilor este dotată cu metereze şi guri de turnare, ultimele întâlnindu-se mai ales în sectorul de sud-vest, unde zidul este ridicat pe marginea pantei abrupte.


Pe latura de sud-vest, zidul de apărare prezintă, pe la jumătatea înălţimii sale, o treaptă ce folosea drept sprijin coridorului de apărare. În turnul de est, şapte trepte de piatră duceau spre îngusta platformă ce susţinea coridorul de apărare şi din care nu s-a mai păstrat nimic in prezent.

 

În colţul de sud-est al cetăţii se află turnul de poartă. Parterul cuprinde intrarea flancată de contraforturi puternice. Catul al treilea este devansat faţă de zidul turnului pentru a ascunde gurile de turnare, câte trei pe laturile de sud şi est. Deasupra şi sub ele se află câte un rând de metereze pentru arme de foc.

Turnurile de vest şi nord-vest, cu câte trei nivele, au încă acoperişurile lor originare, iar sub ele, pe faţada înaltă şi pe flancuri, se găsesc guri de turnare. Intrările nu sunt situate pe acelaşi ax vertical, ci plasate lateral, fiind apărate de acoperişuri oblice susţinute de stâlpi.

 

În partea de vest şi nord-vest, unde terenul urcă spre coama dealului, a fost înălţată la 1700 a doua centură de ziduri înalte de 6 metri, care leagă colţurile turnului din nord-vest cu cele ale turnurilor de vest şi nord-est, zidul "Zwinger"-ului astfel creat fiind şi el prevăzut cu metereze.


Biserica iniţială, amintită pentru prima dată în 1270, s-a prăbuşit. Nu se cunosc prea multe detalii despre această primă construcţie. Se presupune totuşi că este reprezentată într-un desen de pe o strană din biserică, datată 1793.
Vechea biserică a fost demolată în 1810, iar cea nouă, în stil neoclasic, a fost terminată în 1813. De la vechea biserică evanghelică din Criţ au rămas moștenire zidurile fortificaţiilor exterioare .


În prezent, biserica cuprinde o sală încăpătoare cu două travee și bolta în stil boemian. În extremitatea vestică a navei se află o tribună dublă de zidărie, aici fiind păstrate încă strane din prima biserică, dintre care unele aparţin secolului XVII, cu picturi în tempera, asemănătoare celor de la Cloaşterf. O strană aflată în tribuna superioară are pictată pe una din tăbliile sale o bisericuţă ce pare să fie o reprezentare aproximativă a vechii biserici. Clopotniţa, aşezată în vest poartă un coif ţuguiat, dar fără galerie de apărare, element care probabil a existat în sec XVI.


Altarul amplasat în cor este de factura clasicistă, având ca punct central un crucifix flancat de coloane din lemn. Două statui din lemn reprezentându-i pe apostolii Petru și Pavel sunt amplasate în stânga și dreapta altarului. Deasupra altarului a fost amplasată orga. În aceeași perioadă a fost instalat ceasul din turnul bisericii.
În biserică se păstrează și un potir de argint aurit ornamentat cu lujeri.

 

În secolul XIX, când "Zwinger"-ul n-a mai fost necesar pentru apărare, zidul interior a fost demolat în nord-vest, fiind înlocuit cu un perete scund din paiantă, cu şase deschideri mari. Acest perete susţine, împreună cu zidul exterior al "Zwinger"-ului un acoperiş în şa ce acoperă şopronul unde se găseau hambarele sătenilor. Un al doilea şopron a fost construit în curtea cetăţii, între turnurile din sud şi est.

 

Pe latura de sud s-a împrejmuit o a doua curte de "Zwinger", cu ziduri drepte - curtea fiind numită "Parch", cuvânt ce derivă din "Parcham", denumire folosită de Cavalerii Teutoni pentru curţile "Zwinger"-ului.


Spre sfârșitul secolului a fost demolată partea estică a incintei de sud pentru ridicarea clădirii școlii. În partea de sud, la marginea fostului Zwinger, se găsesc astăzi doar ruinele vechii şcoli săseşti, loc în care acum mai bine de 400 de ani a fost adoptată prima lege şcolară rurală din Transilvania. Documentele de arhivă păstrate aici, ca și un regulament școlar din 1593, consemnează momente însemnate din istoria și cultura acestor meleaguri.


În incintă , în faţa fostului turn din sud, se mai află și astăzi o fântână adâncă din piatră, cu un mic acoperiş în piramidă. Pe roata fântânii (care a dispătut la începutul anilor 2010) era inscripționat anul 1753.